Op 14 november 2013 heeft MyFMS het Keurmerk RitRegistratieSystemen in ontvangst mogen nemen. Dit nieuwe Keurmerk zegt iets over de werking en de output van het RitRegistratieSysteem (RRS). Een ritregistratiesysteem van MyFMS heeft het Keurmerk RitRegistratieSystemen en voldoet aan de eisen (normenkader) van de belastingdienst, verder zijn de privacy en de continuïteit van de leverancier goed geregeld. Bij een leverancier die een systeem met een Keurmerk verkoopt, kunt u erop vertrouwen dat u een gedegen systeem koopt.

MyFMS-keurmerk-ritregistratiesystemen

Hier volgt een aantal randvoorwaarden die verbonden zijn aan het Keurmerk:

  • Uitsluitend RRS leveranciers die voldoen aan de kwaliteitsnormen van de Stichting kunnen het Keurmerk verkrijgen.
  • Er is continu overleg met branchepartijen en de overheid om de eisen af te stemmen.
  • Periodiek controleren zij of een leverancier nog altijd aan de eisen en normen voldoet. Zo niet, dan trekken zij het Keurmerk in. Omdat ze niet eenmalig, maar bij herhaling controleren is de kwaliteit van het Keurmerk gewaarborgd.
  • Mocht er eventueel een gestaffelde bijtelling komen, dan is een systeem met een keurmerk een vereiste.

De auditering van de systemen is ondergebracht bij Pricewaterhouse Coopers (PwC). MyFMS heeft als eerste deze auditering gehad en voldeed aan alle eisen van het keurmerk.

Meer informatie en de aankomende goedkeuring is te vinden op de website van keurmerkritregistratiesystemen.nl