Rapportages draaien is iets wat altijd achteraf plaatsvindt. Maar om actief te kunnen bijsturen heeft MyFMS uitgebreide mogelijkheden voor het doorsturen van belangrijke notificaties via e-mail, sms of pop-up in het scherm.

Bij (snelheids)overschrijdingen, alarmen of diefstal kan de relevante informatie doorgezet worden naar personen die daarop actie kunnen ondernemen.

Voorbeeld:

Bij een diefstal van werkmaterieel uit een beveiligde zone kan de dienstdoende persoon een melding krijgen op zijn smartphone dat het object ongeautoriseerd het terrein verlaat. Direct kan actie ondernomen worden om te voorkomen dat het materieel permanent geleend wordt.

Dit voorkomt niet alleen onnodige huur van vervangend materieel, maar kan ook resulteren in een verlaging van de verzekeringspremie.